Forutsigbarhet er viktig, og derfor har vi laget to ulike prismodeller du kan velge mellom.
Timespris

Regnskapsføring, lønn og fakturering | Kr 650 per time
Årsoppgjør og rådgivningstjenester | Kr 850 per time

Fastpris

Fastpris 100 bilag | 10 000,- per år
Fastpris 300 bilag | 20 000,- per år
Fastpris 500 bilag | 30 000,- per år

Årsoppgjør, skattemelding og aksjonærregisteroppgave
kommer i tillegg på kr 6 000.

Vilkår

Antall transaksjoner fremkommer av pakke som velges. Fastprisene gjelder for bokføring, avstemminger og innsending av MVA-oppgaver. Andre tjenester kommer i tillegg, etter timepris for påløpt tid. Fastprisene forutsetter at bilagsmateriellet leveres komplett og innenfor gjeldende tidsfrister. Overstiger man bilagsantallet i løpet av et regnskapsår blir man etterfakturert opp til korrekt pakke. Det nye bilagsantallet vil da være gjeldende frem til man evt. kommer innunder en pakke med et annet bilagsantall.

Priser er uten mva.
Kostander for bruk av regnskapssystem tilkommer. Her gjelder Tripletex sine priser.

Meny